Nỗi Đau Lịch Sử

 

Thuở bị bắt lên rừng làm du mục

Anh sống đời tiền sử chốn hoang sơ

Mất niềm tin vào hy vọng đợi chờ

Vì hai chữ “tự do” không còn nữa.

 

Chiến cuộc tàn vừa khi anh “ngã ngựa”

Bỏ chiến y, anh mặc áo tù binh

Thân xác xơ trong lao khổ nhục hình

Đời đói khát tiêu tan lòng dũng khí

 

Dấu bạo tàn qua những lời hoa mỹ

“Học tập” từ đây chính sách khoan hồng

 Sau bức tường “cải tạo” ấy, cùm gông!

Đã xích chặt bao tài năng nghiệt ngã

 

 Đâu giặc Mỹ vào miền Nam cướp phá?

 Để Bắc phương phải “giải phóng” dân Nam

Ý nghĩa gì sự chiến thắng tham lam?

 Em học mãi một bài ca “chống Mỹ”

                                               Thiên Lý