Photo Album

Gia Đình các Đồng môn khóa 18SQTB/TĐ tham dự kỷ niệm 64 năm thành lập Trường SQTB Thủ Đức tại Nhà hàng Seafood Palace tại 6731 Westminster Ave., # 123-125 Westminster, CA 92683.Ngày 26 tháng 10 năm 2014