Lễ gắn Alpha Khóa 18 Ngày 8/9/1964

Danh Sách Cựu SVSQ/Khóa 18 Thủ Đức

KHÓA PHAN VĂN TRỊ

Ngày nhập Khóa    :  8 Tháng 6 năm 1964

Ngày ra trường     : 18 Tháng 3 năm 1965

1- ĐỖ-VAN-ĐẠT ĐĐ 2 TRD 29
1705 W .Siva ave Anaheim CA:92804
Phone: 714 5630332 ( h ) 714 837 2921 ( cell ) email: d.do4929@sbcglobal.net

2- VŨ-VAN-LỄ ĐĐ 2 TRĐ27
9392 Sruza ave Garden Grove CA: 92844 Phone :714 797 1161 (cell)
email : stevenlevu@yahơo.com

3- LONG -NGUYỄN Đ Đ 9
9800 Bolsa ave = 26 Westminster Phone : 714 : 8391296

4- TRẦN – MINH ĐĐ 2 TRĐ 27
2024 S.Janette Lan Anaheim CA:92 802 Phone : 714 391 2520 714 636 8114
Email : minhhai3491@yahơo.com

5- TÔN -THẤT-MÂY ĐD2 TRĐ 29
9353 Bolsa ave I 65 Westminster CA: 92683 Phone : 714 657 2535

6- HÀ=CÔNG –MINH ĐĐ 2 TRĐ 27
13162 Jefferson GG CA:92844 Phone : 714636 6768 (h ) 714 725 1225 (cell)
Email : minhcha123@yahoo.com

7 - NGUYỄN-VAN-THU ĐĐ 2 TRD 29 ( Chết ngày 9 tháng 4 năm 2016 )
1465 SAIL st GARDEN GROVE CA: 92843
Phone : 714 554 4834 ( h)

8 – LÊ – MÍNH ĐĐ 4 TRD :1
8111 Stanfort ap= 71 Garden grove CA: 92841
Phone: (714) 893-7170 ( H) (714) 622- 0203 ( cell)

9 – VŨ-NGỌC-BÍCH ĐĐ 2
14352 Beach blvd = 85 Westninster CA: 92683 Phone : 714 657-2065 (cell)
Email : bichnvu@yahoo.com

10- ĐÀO BỈNH –TRUNG ĐĐ 13 –TRĐ 48
13916 ERIN st apt C GARDEN GROVE CA: 92844
Phone: 714 638 8366 714 495 9663 (cell)

11- ĐÀO –MINH-HÙNG ĐĐ 1 TRĐ 1
8392 Lemore st Garden grove CA: 92841
Phone : 714 530 2095 ( h) 714 852 1938 ( cell)
Emall : bcdhungdao@yahơo. HYPERLINK "mailto:bcdhungdao@yahơo.com"com

12 – BÙI TRỌNG NGHĨA ĐĐ 5
14332 Beach apt :5 Westminster CA: 92683
Phone :714 8912860 email : nghiabuí1935@gmail.com

13-NGUYỄN-VAN-MINH ĐĐ 5 TRĐ 7
4621 W FLIGHT AVE SANTA ANA CA: 92704
Phone : 714 531 3316

14-MAURICE NGUYỄN-THẾ-HÙNG ĐĐ 2
1134 bahia ln ESCONDIDO SAN DIAGO CA: 92704
Phone : 760 480 4781 (h) 760 500 1623 (Cell) . EMAIL : hungthe@att.net

15-PHẠM - HỔNG ( SAN DIAGO) ĐĐ 2
Phone: 619 482 6888 (H) 619 565 8107 (cell)

16- LONG - NGUYỄN ĐĐ 4 TRD 35
1292 SALEM. DR CORONA CA: 92881
Phone: 951 273 0684 (h) 591 281 9530 (cell) Email : dunglongng@yahơo.com

17- NGUYỄN - HỒNG –TÂM ĐĐ 4
6881 OREGƠN ST BUENEPART CA: 90621 Phone: 714 482 8328 ( cell)
Email: tamquynh1945@y HYPERLINK "mailto:tamquynh1945@yahoo.com"ahoo.com

18 – TRẦN – PHAT- PHÚ ĐĐ 4 TRĐ14
Lyndon st GARDEN GROVE CA: 92843 Phone : 714 775 7048

19- NGUYỄN NGỌC KỲ ĐĐ 2 TRD 27
7911 Main st Stanton CA 90680
Phone : 714 200 4675 -714 200 4675 (cell ) Email : kynguyen1975@yahoo.com

20- NGUYỄN-XUÂN-HỒNG ( MS) ĐĐ4 TRĐ 36
10795 GARZA ave ANAHEIM CA: 92804
Phone: 714 7611 045 ( H) 714 618 3833 (cell)

21 – PHẠM –TÍN-AN- NINH ĐĐ4 TRĐ 36
10077 Solama dr Fountain Valley CA: 92708
Phone : 714 315 4209 emaill: phamtinanninh@yahoo.com

22- PHAM-PHƯƠNG-LÊ ĐĐ 1 TRĐ3
667 s LASSEN CL ANAHEIM CA: 92804 Phone : 714 826 6190 657 238 5713©

23- NGUYỄN-NHẬT-MINH ĐĐ4 TRĐ 16 email : mnguyen731@aol.com
1108 E . LA VERNE AVE POMONA CA: 91767 Phone: (909) 706-1883 ©

24- NGUYỄN-KHAC-KỲ ĐĐ3 TRD 9 (619) 246-8272

25- HÙYNH –NHÂM ĐĐ 2 TRĐ27
9962 Newcastle eve Westminster CA: 92683
Phone : 714 487 9889 Email : nhamhuynh31@yahoo.com

26 –NGUYỄN-KIM-QUANG
4349 rd place SANDIAGO CA: 91108 Phone (619) 624- 0643 (h) (619) 549-2918 ©
4349 -33 rd San-Diago CA: 92104 Email: quang45@yahơo.com

27- DANG VAN BINH DD2 TRD 30
Phone ; 406 945 7880

28- NGUYEN VAN NU Phone : 562 929 2827

29- PHAN VAN TAN 5279 Round table SANTONIO TX 78218
Phone : 210 967 8964

30- NGUYEN QUANG MINH DD3 TRD 9
5252 EL LASON = apt 224 SAN DIAGO CA: 92115
Phone : 619 4140125 619 246 8272 Email : n_q_m05@yahoo..com

31- LE – TRI 16438 San-Jacinto Fountain Valley CA: 92708
Phone : 714 531 4257 Emaill: trile16@yahoo.com

32 -NGUYEN – VAN –RONG
17088 GREENLEAF FOUNTAIN VALLEY CA: 92708
Phone: 714 274 9375

33 -TRAN – THIEN –KHUE DD2 TRD 30
15430 Meadow Village Houston TX: 77095 Phone:713 382 6754 ( C)
Emaill: bametran@hotmail.com

34 -NGUYỄN – HƯU – THỜI DD 11 TRD 41
2067 E .CRARY St PASADINA CA:91104
Phone : 626 7940605 (h) 626 8642837 (cell) Email : thnguyen605@aol.com

35 -NGUYỄN-VAN-THUẬN
Treewood lane San jose CA: 95132
emaill :thuan2k5@yahoo.com

36- KHANG – NGUYEN DD 1 –TRĐ 4
8679 FILLMORE CIR BUENA PARK CA: 90620
Phone : 714 886 2254 Emaill: khang8nguyen@yahoo.com

37- DUONG – MUOI
1632 Malcon dr Sandiago CA:92155 Phone : 619 624 0642 – 619 358 5332
Email : muoi012002@yahoo.com

38-NGUYỄN –TRI- TÔNG Phone ; 707 861 3832
Email: tongtringuyen@yahơo.com

39-TRẦN CHÂU MINH 1612 ANGELWING DR SILVER SPING MD 20904
Phone : 301 346 6031 Email: minhthumd@hotmail.com

40 – TRẦN-ĐÌNH-HỒNG-VIỆT Phone: 404-626 0597 – 404-626 2223
6376 highview rd City Morrow GA 30260

41- TẠ - ĐỨC – CẬY 40088 – Van-Dyke –ave SAN DIAGO CA: 92105-1515
Phone: 619- 281 8019 619- 471 7719 Emaill: qangchau@yahoo.com

42 -KHÃO-TRẦN 414 S BERRY ST SANTA ANA CA: 92704
Phone : 714 775 0140

43- NGUYỄN – HỮU – GIAI ĐĐ 2 –TRĐ 30
127 Union st Manchestter NH 03103-5543 Phone : 1(339)2278431
Email : giai45lien@yahoo.com

44-TRẦN – KIM- QUANG 1735 NELSON ave –SE Grand rapids MI 49507
Phone: 616- 245 4635 616- 808 7539

45 – CHU – VAN – TỘC 368 w 117 –th NEWYORK NY 10026-1567
Phone : 212- 280 7452 - 646- 6428585 Emaill: tocchu@gmail.com

46 – LÊ – HỮU – TÌNH 1335 w chimes st Baton rouge LA: 7082-8535
Phone : 225- 346 8018 225 – 8033428

47-PHAM-DUY-CỪƠNG ĐĐ10 TRĐ 4 email giosepgina@aol.com
4117 W MACFADEN AVE = 6 SANTA ANA CA: 92704 -714 5314089

48-ĐỖ - BÁ - TÒNG
Emaill: thomasdo38@yahơo.com Phone: 301 5933628

49-LE-PHUNG-XUAN
4439 -Ne 121 street PORLANG –ORIGAN 97230
Phone: 503 913 8

50-NGUYỄN-TẤT-TẨN DD 2 TRD 27 12013 NE Fremont –PORLAND
OR.:97220-1562
Phone : 503- 888 6098 Emai.: tantatnguyen@yahoo.com

51- NGUYỄN – THẾ - HỦNG Đ Đ 2 TRD30
4007 E AV MESA ARIZONA AZ ; 85206
Email: lyyen78@yahoo.com DT: 480 3269451

52 – LƯU –THANH- TÒNG 714 474 9258

53- PHẠM CÔNG ĐỒNG 8501 July cir Hungtington Beach CA: 92647

54-VÕ-TẤN-KHA ĐĐ 5 –TRĐ 17
1016 N .Jackson st Santa Ana CA: 92703 Email : votankha@gmail.com
Phone : 714 554 2721 ( h ) 714 837 5406 ( cell )

55- NGUYẼN –NGỌC-LÂN ĐĐ 5
17717 Hever circle Fountain Valley CA:92708
Phone : 714 623 2711 ( c) Email : cpsnhatrang@yaoo.com

56-CHAU-PHO DD2
3010 –W AUGUSTA PHOENIX AZ : 85051
Phone : 602 300 3573 Email : chaupho@live.com

57-VÕ-KHẮC-TRƯỜNG ĐĐ 13 TRD 48
961 STEITZ St SAN JOSE CA: 95116 DT: 408 729 5611
Email : truongvo@yahoo.com

58-ĐẶNG –XUÂN-TÒNG ĐĐ 2 TRĐ 27 ( VN )
21 Thẩm Mỹ P. Tân Thanh Q Tân-Phú TP HCM DT: 84 933658629

59- PHAN-THANH-THẾ
4328 ENCINITA AVE ROSEMEAD CA: 91770
Phone: (626) 309 9277 (h) 626 236 2996 cell

60- NGUYỄN-VAN-TÚC ĐĐ 2 TRĐ 30 ( Viêt Nam )
ĐT - 0903156421 (cell ) 8- 4038768 ( vp )

61- DƯƠNG – MIÊN ĐĐ2 TRĐ 27 ( ViêtNam ) DT 1287570936 ( CELL )

62- LE TRONG DIEP ĐĐ 2
Phone : 1 (713) 885 1087 Email: dieptrongle@yahoo.com

63- TÔ – XUÂN- THẾ ĐĐ 2 TRĐ 28
901 W FIRST ST = 115 SANTA ANA CA: 92703
Phone : 714 543 8629 ( h) 714 261 5409 ( cell }
Emai : toxuanthe @gmail.com thexuanto@yahoo.com

64 – PHẠM – TẠO ĐĐ 11 TRĐ 41
3860 W HAZARD AVE SANTA ANA CA: 92703
Phone : 714 554 5636 Email : phuongtao@gmail.com

65- NGUYỄN – XUÂN – NGỌC ĐĐ10 TRĐ 27
8781 OPORTO PLAZA WESMINSTER CA92683
Phone: 714 890 7215 Email :tonyngoc@hotmail.com

66- LÝ-KHẮC-THÀNH DD 11 TRD 39
21931 Runhurt dr LAKE FOREST CA: 92630
Phone : 949 472 8630 ( h) 714 430 7538 ( cell) Email :4nguyettran@gmail.com

67-TRỊNH XUÂN HƯƠNG
Email : htrinh41@gmail.com

68- LÂM –QUỐC-BỬU
Phone : 213 620 0854 Email : buulam1938@gmail.com

69- MAI-VĂN-HÒA ĐĐ 1 TRĐ 2
10022 NATHANS COVER -HILTON TX:77089
Phone : 361 658 3838 Email : maivanhoa200@yahoo.com

70- NGUYỄN –CHẨM ĐĐ 4
11 NGUYỄN-CHÁNH NHATRANG KHÁNH HÒA VIETNAM
Phone : 084 3526490

71- VÕ-ĐÌNH-QUY ĐĐ 2 TRĐ 28 phone :058 3810857
TỔ 3 THÔN VÕ DÕNG –XÃ VĨNH-TRUNG –TP NHATRANG

72- VÕ – QUỲNH Đ Đ 2
10581 GENADINE RD GARDEN GROVE CA: 92840
Phone : 714 534 4413 ( h) 714 855 6816 ( cell) Email : hanhtly@yahoo.com

73- VƯƠNG-VAN- DŨNG
5744 HOLLISTER AVE GOLETA CA: 93117 SANTA-BARBARA
Phone 805 9677184

74- CHU-CƯ-HẢI 407 CANNON RD SILVER SPRING MD 20904
Phone : 301 728 1470 Email : haivan1945@gmail.com

75- MAI-VĂN-HÒA ĐĐ 1
1002 NATHAN COVER HOUSTON TX : 77089
Phone : 361 6583838

76 – NGUYỄN-QUANG-MINH
5252 EL LASON = 224 SANDIEGO CA: 92115
Phone : 619 4140125 ( h) 619 246 8272 (cell)

77- TRẦN-CHÂU-MINH
1612 ANGEL WING DR SILVER SPRING MD :20904
Phone : 301 346 6031 Emaill : minhthumd@hotmail.com

78- NGUYỄN-XUÂN-NGỌC
8781 OPORTO PLAZA WESTMINSTER CA: 92683
Phone: 714 890 7215 Emaill : tonyngoc@hotmail.com

79- TRẦN-KIM-QUANG
1735 NELSON AVE SE GRAND RAPIDS MI :49507
Phone: 616 245 4635

80- PHAN- VĂN-TẦN
5279 ROUDABLE SANTONIO TX: 78218
Phone : 210 967 8964

81- LÝ – KHẮC-THÀNH
21931 RUNHURT DR LAKE FOREST CA: 92630
Phone: 949 427 8630 714 430 7538 Emaill: 4nguyettr HYPERLINK "mailto:4nguyettran@gmail.c"an@gmail.c

82-TRƯỜNG-XUÂN truongxuan038@yahoo.com
ĐT 714-910-0295.

83-TRẦN-VĂN-TUYÊN
52 ARISTRIDE AVEN KALLAROO WA:6025 AUSTRALIA
Phone: 618 930 5279 Emaill: tvtchildren@yahoo.com

84-TRẦN-ĐÌNH-HỒNG-VIỆT
6376 HIGHVIEW RD MORROW GA: 30260 Phone: 404 626 0597 404 626 2223

85-LÊ-PHỤNG-XUÂN
4439 NE 121 th ST PORLAND OR : 97230

86-ĐINH-VĂN-HIỀN
973 MISSION DR COSTA MESA CA: 92626 Phone : 714 957 3221

87- NGUYỄN –VĂN-NGHĨA ( Mục sư)
4952 HUBBARD ST LOS ANGELES CA: 90222
Phone: 323 206 5038 ( office) 818 764 6826 (h) 818 281 4421 ( cell)
Emaill: nghiavannguyen@sbcglobal.net

88- HỒ - HỬU-PHÁT
Phone: 804 317 7668 Emaill: phath804@yahoo.com

89- NGUYỄN-HƯNG ĐĐ 4
13942 IOWA = 8 WESTMINSTER CA: 92683
Phone: 714 471 8534

90 – MAI-ĐÌNH-CƯ 16309 EAGLE FLIGHT cir .Woobridge, VA 22191.
ĐĐ1, TrĐ4 <Tel : Home : 703- 730-2535. Cell : 571- 492-1637.
Email : thumai@gmail.com

91 – PHẠM-HỒNG-ÂN    : 714-531-5266.  

92.- TRẦN MINH SƠN  Phone :714-510-7057, Email : ts38wilson2000@yahoo.com

93.- ĐÀO HỮU DI  (ANQD)   Tel : (714)244-6501

94 - NGUYỄN VĂN BÁU   ĐĐ13 Td 47  Tel : (281) 530-3599

       12307 Brighton Ln , Meadows Place . TX.  Email : baunguyen4@yahoo.com.

95 - NGUYỄN BÁ LỘC    Tel : 1(514)463-8815, EMAIL : Baloc.nguyen@promedweb.com

       3673 caré Pauline Lighstone St-Laurent. Québec CANADA H4R 3K5

96 - NGHIÊN NGUYỄN : Tel. 1-587-353-2412.  Email : nhonmy@yahoo.com

       52 Apple tree way SE Calgary, Alberta CANADA T2A 7J6

97.- HỒ HỮU PHÁT (Tr/Đ 32 ĐD3 Khóa 18)

      9970 Suburban village way N.ChesterfieldVA 23235

      Tel 804-317-7668   Email phath804@yahoo.com

 

 

 

KÍNH GỞI QUÝ CHIẾN HỮU KHÓA 18/SQTB/TĐ
Tôi ĐỖ-VĂN-ĐẠT ĐĐ2 /K18/SQTB/TĐ
Xin chân thành cầu chúc các bạn nhiều sức khỏe an vui với gia đình
Với tâm nguyện thắt chặt tình thân hửu ,an ùi nhau trong buổi xế chiều
Tôi xin gởi danh sách các bạn cùng k18 /tbtđ ,tôi cố gắng cập nhật trong mấy năm nay
Tuy nhiên danh sách trên chưa được chính xác ,xin qúy vị nếu nhận thấy danh sách trên chưa đúng xin cho chúng tôi biết để điều chỉnh .Xin yêu cầu qúy vị cho biết Đại Đôi để các bạn cùng đại đôi dễ nhận biết hơn.
Xin chân thành cám ơn các bạn, chúc các bạn vui khỏe
ĐỖ-VĂN-ĐẠT ĐĐ 2 /K18/SQTBTĐ
Phone : 714 837 2921 Emaill: d.do4929@scbglobal.net