Hình ảnh sinh hoạt của Anh em K18

1.- Gia Đình K.18 SQTBTĐ thăm viếng tư gia Bà Minh Nguyệt  

2.- Phía dưới là hình ảnh Anh, em Khóa 18 tham dự tiệc kỹ niệm 60 năm của Khóa 5 VÌ DÂN tại Nhà Hàng Seafood Palace 6371 Westminsterngày 26/07/2014 .

3.- Kế tiếp là hình hội thảo Đặc San Xuân Ất Mùi của Hội THQG/QN tại nhà hàng Seafood World ngày 16/08/2014 .